Werkeloosheid voorspellen via Twitter

Uit een onderzoek dat door SAS is uitgevoerd namens de Verenigde Naties blijkt dat een stijging in werkeloosheid kan worden voorspeld op basis van een sentimentanalyse in Twitter.
Voor dit onderzoek heeft SAS in samenwerking met Global Pulse, een innovatieplatform van de Verenigde Naties, twee jaar lang de inhoud van Social Media data gescand in de Verenigde Staten en Ierland. Ruim een half miljoen tweets zijn geanalyseerd en beoordeeld op verwijzingen naar werkeloosheid.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een duidelijk verband is tussen een stijging in werkeloosheid en het feit dat er meer gepraat wordt op Social Media platformen over bijvoorbeeld bezuinigingen op boodschappen en een toenemend gebruik van het openbaar vervoer. Er wordt in deze studie een onderscheid gemaakt tussen leading indicatoren (het feit dat er meer gepraat wordt over het gebruik van het openbaar vervoer) welke een toekomstige piek voorspellen en lagging indicatoren; onderwerpen waarover men sprak na een piek in de werkeloosheid. Denk hierbij aan het annuleren van vakanties en gedwongen huizenverkoop.

Onderstaande grafiek laat dit proces van leading indicators en lagging indicators mooi zien.

Depressieve gesprekken op Twitter duiden op een toekomstige piek in de werkeloosheid

Men ging echter nog verder in de analyse van de online conversaties. Ook de inhoud werd beoordeeld en gescoord op de toon van het bericht. Is men optimistisch over de toekomst of pessimistisch? In de VS zag men een duidelijke stijging in pessimistische (of depressieve) berichten vier maanden vóór de piek in werkloosheid. In Ierland zagen de onderzoekers een groter aandeel van een “angstig” type conversatie die uiteindelijk uitmondde in een werkeloosheidspiek vijf maanden later.

Ontwrichtende gebeurtenissen beheren

De Verenigde Naties voorziet veel mogelijkheden in dit type analyse voor de toekomst. Beleidsmakers beschikken nu over informatie die hen de mogelijkheid geeft om ontwrichtende gebeurtenissen zoals werkeloosheid in een vroeg stadium te detecteren. VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon; “We moeten het gebruiken om ons te vertellen wat er gebeurt, terwijl het gebeurt.”

Meer informatie over dit onderzoek lees je hier.

Het volledige onderzoeksrapport van de UN Global Pulse lees je hier.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.